4 - 6 سال

كودك از سه‌سالگی با تصاویر ارتباط برقرار ‌می کند و به کتاب‌های داستانی تصویری واكنش نشان می دهد. در این دوره قوه تخیل او قوی است و می تواند مسير داستان را دنبال كند، اما هنوز توان درك حوادث پيچيده را ندارد. كتاب‌های تصويری با داستان‌هايی نسبتاً بلند به گسترش دامنه واژگان كودك كمك می كنند.

نمایش یک نتیجه

X