10 - 12 سال

در این سن، ذهن کودک رشد يافته است و درك نسبتاً كاملی از مسائل دارد. او می تواند مفاهيم را تعميم دهد و از رویارویی با داستان‌های پیچیده‌ و دشوار لذت ببرد. در اين سن، خواندن کتاب‌هایی که تفکر او را درباره مفاهیمی مانند صلح، همدردی، نوع‌دوستی، صبر و کنترل خشم برانگيزاند، بسيار مناسب است.

نمایش یک نتیجه

X