پانزدهمین جشنواره کتاب رشد، روز دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و ناشران و پدیدآورندگان کتاب‌های آموزشی در مدرسه‌ دارالفنون تهران برگزار شد. در این جشنواره از بین ۱۲۷ کتاب که به مرحله نهایی داوری جشنواره راه یافتند،

X