طوطی، بخش کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی، تلاش می‌کند با توجه به نیازهای واقعی کودکان و نوجوانان ایرانی برای تمام گروه‌های سنی کتاب و محتوای خواندنی و آموزشی، در قالب ادبیات داستانی و غیرداستانی تولید ‌کند. نشر طوطی در راستای مجموعه فعالیت‌های خود در نظر دارد، تور «کتاب‌خوانی طوطی» را در کتاب‌فروشی‌های مهم تهران

X