کمیک استریپ/ رمان گرافیکی

کمیک استریپ، نقاشی یا مجموعه‌ای از نقاشی‌های دنباله‌دار است که ماجرایی را روایت می‌کند. در اين كتاب‌ها، تصاویر سهم بیش‌تری در روایت داستان دارند. كتاب‌های کمیک استريپ سرگرمی صرف نیستند؛ بلكه در قالب داستان، قهرمانانی را تصویر می كنند كه به‌راحتی از سوی نوجوانان هم‌ذات‌پنداری می شوند.
رمان گرافیکی گونه‌ای از کتاب‌های تصویری همانند کمیک استریپ است و تمامی ويژگی های ساختاری رمان ادبی را دارد، با اين تفاوت كه تصاویر به‌جای کلمات، نقش قصه‌گویی را دارند.

هیچ محصولی یافت نشد.

X